Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się z niech korzystać. OK

.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

BIO BRONZ s.r.o., z siedzibą pod adresem Hubice 114, 930 39 Hubice, nr identyfikacyjny: 47 904 020, zarejestrowany w rejestrze handlowym, District. sąd BA 1, sekcja S.R.O., sygn. 100435 / B, operator sklepu internetowego www.biobronz.pl (zwany dalej Bio Bronz) oświadcza, że wszystkie dane osobowe (zwane dalej także „danymi”) są uważane za ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych. 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej Polityce Prywatności („Polityka”) chcielibyśmy poinformować Cię o danych osobowych, które zbieramy na Twój temat i jak z nich korzystamy. 

 1.   Cele przetwarzania danych osobowych: 

- Świadczenie i doskonalenie usług. Aby świadczyć usługi, które oferujemy i ulepszać je zgodnie z twoją satysfakcją, przetwarzamy Twoje dane osobowe. W szczególności obejmują one: 

 • Przetwarzanie zamówień na towary lub usługi zamówione za pośrednictwem naszej strony internetowej. Prawną przyczyną jest konieczność wykonania umowy kupna i wybrania danych do wypełnienia zobowiązań prawnych (np. Dokumentów księgowych). 

 • Obsługa klienta. Aby zapewnić obsługę klienta i wyeliminować wszelkie problemy w realizacji umowy zakupu. 

 • Komunikacja. Wykorzystujemy zebrane dane do komunikowania się z Tobą i dostosowywania ich indywidualnie. Możemy na przykład skontaktować się z Tobą telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez formularz, aby pomóc Tobie zrealizować zamówienie, powiadomić Cię o aktualnym stanie Twojego żądania, zamówienia lub roszczenia. 

 • Poprawa usług. Korzystamy z danych, aby stale ulepszać nasze usługi i systemy, w tym dodawać nowe funkcje, podejmując świadome decyzje przy użyciu analizy zbiorczej i analizy biznesowej, wszystkie oparte na naszym uzasadnionym interesie biznesowym dotyczącym potrzeby poprawy naszych usług w celu osiągnięcia sukcesu wśród konkurencji. Aby pomóc w ochronie twoich praw, używamy danych osobowych, które są tak anonimowe, jak to możliwe, aby poprawić nasze świadczenia. 

- Ochrona, bezpieczeństwo i rozstrzyganie sporów. Możemy również przetwarzać dane w uzasadnionym interesie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów w zakresie wykrywania i zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów w oparciu o uzasadniony interes. 

- Oferty marketingowe 

 • Komunikacja handlowa 

 • Wysyłamy Ci ogłoszenie sprzedaży dotyczące produktów podobnych do zakupionych. 

 • Zawsze możesz odrzucić te powiadomienia biznesowe poprzez link rezygnacji znajdujący się w każdym e-mailu. 

 • Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania powiadomień biznesowych, nie będziemy w tym celu wykorzystywać Twoich kontaktów elektronicznych. Zaczniemy z nich korzystać ponownie, jeśli zarejestrujesz je lub wyraźnie zażądasz. 

 • Przetwarzanie plików cookie ze stron internetowych obsługiwanych przez Bio Bronz. 

 • Jeśli masz włączoną obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, przetwarzamy zapisy behawioralne z plików cookie umieszczanych na stronach internetowych obsługiwanych przez Bio Bronz w celu zapewnienia lepszego działania strony Bio Bronz oraz w celu reklamy internetowej Bio bronz. Więcej informacji można znaleźć w osobnym rozdziale tego dokumentu. 

1.2 Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim 

Twoje dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim lub przekazane w inny sposób tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy zakupu, na podstawie uzasadnionego interesu lub jeśli wyraziłeś na to uprzednią zgodę. 

 • a) spółki siostrzane i przetwórcy na podstawie wykonania umowy sprzedaży w celu wykonania wewnętrznych procesów i procedur 

 • b) firmy obsługujące karty kredytowe, dostawcy usług płatniczych do przetwarzania płatności i banków na podstawie zamówienia, wykonanie umowy zakupu 

 • (c) przewoźnik do dostarczenia zamówionych przez ciebie produktów lub usług oraz do rozpatrywania roszczeń, w tym do odstąpienia od umowy 

 • d) inni usługodawcy, strony trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych 

 • (e) osoby trzecie, np. agent prawny lub finansowy, sąd w celu przetwarzania dokumentów podatkowych, windykacji należności lub innych powodów wynikających z wypełniania naszych zobowiązań prawnych 

 • f) organy publiczne (np. policja). 

 

2.   Obdobie uchovávania osobných údajov

2.1. Okres przetwarzania 

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe 

 • w czasie niezbędnym do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży 

 • 1 rok od końca okresu gwarancyjnego w celu rozwiązania potencjalnych sporów 

 • w czasie, w którym Bio Bronze ma obowiązek utrzymywać jako powiernik zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez Bio Bronz są legalnie archiwizowane przez 10 lat od daty wydania. 

 • Dopuszczenie do obrotu jest ważne przez 4 lata lub do odwołania  

 • Opinie 6 lat 

 • Komunikacja 2 lata 

 • Konkursy 1 rok 

W innych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub podlega przepisom o ochronie danych. 

 

3. Prawa osób, których dane dotyczą 

 • a) Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz w dowolnym momencie zażądać bezpłatnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 • b) Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem ochrony danych osobowych i polityki prywatności prawnej, możesz poprosić o wyjaśnienie, zażądać naprawy sytuacji, w szczególności możesz poprosić o korektę, zniszczenie danych osobowych lub blokowanie danych osobowych. 

 • c) Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych na stronie www.biobronz.pl Możesz również skontaktować się z biurem ochrony danych osobowych. 

 • d) W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak tych danych osobowych, które Bio Bronze potrzebuje do wypełnienia swoich zobowiązań prawnych (np. wykonania już złożonego zamówienia) lub ochrony uzasadnionych interesów. Dane osobowe zostaną również zniszczone, jeśli dane osobowe nie są konieczne do ich zamierzonego celu lub jeśli przechowywanie danych jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. 

4.   Strony internetowe

4.1. Cookies 
Nasza strona korzysta z tzw. plików cookie, aby nasza oferta była odpowiednia, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu i używane w przeglądarce. Używamy na przykład plików cookie. do: 

 • prawidłowej funkcjonalności koszyka, aby można było jak najłatwiej zrealizować zamówienie 

 • śledzenia witryny, nawigacja w witrynie i funkcje, których używasz, aby najlepiej dopasować naszą witrynę do Twoich potrzeb 

 • Co najlepsze dopasowanie stron do waszych potrzeb poprzez śledzenie częstotliwości wizyt na witrynie oraz używanych funkcji 

Niektóre pliki cookie mogą zbierać informacje, które są następnie wykorzystywane przez osoby trzecie i które, na przykład, bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe („pliki cookie innych firm”). Na przykład informacje o produktach, które kupujesz w naszej witrynie, mogą być wyświetlane przez agencję reklamową w kontekście wyświetlania i dostosowywania internetowych banerów reklamowych na wyświetlanych stronach internetowych. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację użytkownika. 

2.4 Korzystanie z plików cookie 

Pliki cookie używane na naszej stronie można podzielić na dwa podstawowe typy. Krótkoterminowe, tzw. sesyjne cookie dotyczące sesji, są usuwane natychmiast po zakończeniu odwiedzania naszej witryny. Długoterminowe, tzw. „Trwałe pliki cookie” będą przechowywane w urządzeniu przez długi czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia (czas przechowywania plików cookie w urządzeniu zależy od ustawień plików cookie i ustawień przeglądarki). 

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcjonalności na: 

 • analityczne, które pomagają nam ulepszać wrażenia użytkowników z naszej strony, tłumacząc, jak użytkownicy z niej korzystają 

 • konfiguracji, które pozwalają nam analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży 

 • śledzące, które w połączeniu z konfiguracją pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży 

 • reklamowe, których używamy do właściwego spersonalizowania i kierowania reklam 

 • Niezbędne, które są potrzebne dla podstawowej funkcjonalności witryny 

3.4 Odrzucenie plików cookie 

Ustawienia plików cookie są częścią przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie domyślnie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie mogą zostać odrzucone lub ograniczone do typów wybranych za pomocą przeglądarki internetowej. 

5. Skontaktuj się z nami 
Jeśli masz jakieś pytania, komentarze lub prośby dotyczące tej polityki, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]  

6. Wykonanie 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.04.2019 

 

.